V Petržalke má vzniknúť nová futbalová hala, iniciátorom výstavby je futbalista Róbert Mak

Futbalova hala top.jpeg.jpg
Zdroj. Foto ilustračné: Mesto Bratislava

V Bratislave, konkrétne v mestskej časti Petržalka, by mala pribudnúť tréningová futbalová hala, vyplýva zo zámeru, ktorý bol zaslaný na Ministerstvo životného prostredia kvôli posúdeniu vplyvov na životné prostredie. 

Ako sa uvádza v zámere, za projektom stojí Róbert Mak, ide o futbalového reprezentanta. Názov projektu je v zámere uvedený ako „MAKFOOTBALLARENA“.

Futbalova hala.jpeg
zdroj foto: projekt investora

Zámerom investora je vybudovanie tréningovej futbalovej haly, tým by sa malo využiť územie, ktoré je v súlade s platným územným plánom Bratislavy. Hlavným prínosom vybudovania haly je rozšírenie športových aktivít v tejto lokalite, ktorá je svojim funkčným využitím charakterizovaná ako rozvojové územie s využitím plôch pre šport a telovýchovu.

Stavať sa má v mestskej časti Petržalka na pozemku, ktorý je v súčasnosti prevažne rovinatým trávnatým porastom.

V západnej strane od pozemku je v projekte plánovaná nová cestná a pešia komunikácia s napojením na ulicu Sitnianska a následne cez Betliarsku ulicu ďalej na Dolnozemskú cestu. Z južnej strany sa do budúcna plánuje napojiť komunikácia cez novú ulicu Fiľakovskú, ktorá je predĺžením Žehliarskej, na Dolnozemskú cestu. Z ostatných strán pozemok susedí s nezastavanými parcelami. Najbližšie situované objekty zo severnej strany bude územným rozhodnutím schválený „Areál voľného času a denné centrum so športovým zameraním“ prístupný zo Sitnianskej ulice, ďalej sú to apartmánové domy, hotel s reštauráciou, na východnej strane je najbližší objekt depa MHD Bratislavy vo vzdialenosti cca 100 m, z južnej strany nie sú do vzdialenosti viac ako 500 m žiadne objekty (najbližšie je obytná časť Slnečnice), na západnej strane je vo vzdialenosti viac ako 100 m Dolnozemská cesta – cestná komunikácia I. triedy 2, za ktorou sa nachádzajú bytové domy,“ píše sa v zámere investora.

Mak arena futbal.jpg
zdroj foto: projekt investora

Predpokladaný začiatok výstavby je v zámere uvedený ako druhý kvartál tohto roka, pričom ukončenie výstavby je na pláne vo štvrtom kvartáli 2019. Predmetná činnosť je navrhnutá na pozemku investora, ktorej plocha činí 13.553 metrov štvorcových . Z toho podlažná plocha má spolu 8.737,50 metrov štvorcových a zastavaný objem spolu predstavuje 93.404,60 metrov štvorcových.

Investor predkladá navrhovanú činnosť v dvoch variantoch. Pri prvom variante je hala umiestnená na pozemku dlhšou časťou a orientovaná je k parkovisku a vstupnej komunikácii. „Vstup do objektu je riešený v strednej časti, z ktorej je následne umožnený prístup do jednotlivých funkčných celkov objektu a prekrytej tréningovej futbalovej plochy,“ spresňuje zámer.

Pri prvom variante majú byť parkovacie státia umiestnené v severozápadnej časti pozemku, konkrétny počet parkovacích miest bude 90, z toho štyri státia majú byť pre imobilných s napojením na Sitniansku ulicu.

Pri druhom variante je hala a zázemie funkčných objektov rovnako umiestnené ako pri variante č. 1. Parkovacie státia sú však rozmiestnené na parcele v severnej a západnej časti navrhovanej činnosti. Pri tomto variante by malo vzniknúť celkovo 99 parkovacích státí, z toho štyri státia pre imobilných a tri státia pre autobusy s napojením na Sitniansku ulicu.

„Architektonické riešenie je čiastočne ovplyvnené veľkosťou a morfológiou terénu predmetnej parcely. Architektonický koncept vychádza zo súčasných architektonických trendov pre výstavbu v obdobných územiach,“ informuje zámer investora.

„Navrhovaná tréningová futbalová hala je situovaná na južnom konci najväčšieho slovenského sídliska – Bratislavskej Petržalky. Bude prvou stavbou určujúcou ďalší rozvoj v športovo-rekreačnom území. Celková koncepcia od osadenia haly cez hmotové riešenie vychádza z funkčného hľadiska a potrieb investora,“ dopĺňa zámer.

Miesto navrhu futbalovej haly.jpg
Pozemok, kde má vzniknúť futbalová hala. zdroj foto: projekt investora

Podľa ďalších dostupných informácií je predmetný pozemok rozdelený na niekoľko hlavných častí, ku ktorým patrí priestor pre parkovanie návštevníkov, samotná tréningová hala, ktorá bude prepojená so zázemím, kde sa nachádzajú ďalšie športovo-rekreačné funkcie, exteriérové multifunkčné ihrisko a ostatné plochy tvoriace komunikácie a oddychovú zónu pre peších či zeleň.

„Veľkosť tréningovej haly vychádza z požiadavky veľkosti ihriska a celkové rozmery objektu sú dĺžka 102 metrov, šírka v najužšej časti 68,5 metra a v najširšej časti 75,45 metra s architektonickými a funkčným členením podľa dispozičného riešenia. Najväčšia výška objektu je 16,96 metrov,“ píše sa vo zverejnenom dokumente.

„Celkovo je hala umiestnená na pozemku dlhšou časťou orientovaná k parkovisku a vstupnej komunikácií. Vstup do objektu je riešený v strednej časti, z ktorej je následne umožnený prístup do jednotlivých funkčných celkov objektu a prekrytej tréningovej futbalovej plochy. Z centrálnej časti 1.NP je priamy vstup na ihrisko – hala, vertikálna komunikácia a bezbariérový výťah pre návštevníkov a vozíčkarov. Na 1.NP po ľavej časti od vstupu sa nachádzajú toalety pre verejnosť, dve menšie obchodné jednotky so športovými potrebami. Po pravej časti od vstupu 1.NP je informačný pult, kancelária a jednotlivé šatne pre hráčov. V juhozápadnom okraji 1.NP je riešený vstup pre zamestnancov, vertikálna úniková komunikácia – schodisko, priestor pre odpad z prevádzok a menší zásobovací výťah. Na 2.NP sa nachádza lobby, reštaurácia so zázemím a posilňovňa – fitnes na 3. NP sa nachádza wellness s výťahom. Väčšina funkcií bude z hľadiska interiérovej architektúry opticky prepojená priehľadmi na ihrisko,“ spresňuje zámer.

Investor vo svojom zámere rieši aj dopravu, ako sa uvádza v dokumente, v západnej starne od pozemku je v projekte naplánovaná nová cesta a taktiež komunikácia pre peších s napojením na ulici Sitnianska a následne na Betliarsku ulicu, ktorá by mala ďalej pokračovať na Dolnozemskú cestu. Z južnej strany je v budúcnosti v pláne napojiť komunikáciu cez novú ulicu Fiľakovskú, ktorá je predĺžením Žehliarskej, na Dolnozemskú cestu.

Ako sa uvádza v zámere, celkové náklady neboli dostupné v tomto stupni spracovania. Investor neuvádza ani orientačnú sumu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk