Group of positive young friends walking along highway, making photos, having fun together outdoors

Umenie vyjednávania – tipy na vyjednávanie cien v rôznych kultúrach

Vyjednávanie alebo aj dohadovanie o cene, je umením, ktoré si v niektorých kultúrach vyžaduje rovnakú dôvtipnosť a zručnosť ako akýkoľvek iný obchod. Prečo je v niektorých krajinách úplne bežné dohodnúť si cenu, zatiaľ čo v iných je to považované za nevhodné? A ako na to, aby ste pri cestovaní získali najlepšie možné ceny bez ohľadu na kultúrne rozdiely?