V Petržalke by malo vzniknúť Muchovo námestie, pôjde o polyfunkčný súbor za 8,5 miliónov eur

výstavba
Foto: ilustračné, pixabay.com

V Bratislave by mal vzniknúť polyfunkčný súbor – Muchovo námestie, vyplýva to z dokumentov, ktoré boli zaslané na Ministerstvo životného prostredia SR kvôli posúdeniu vplyvu na životné prostredie.

Ako sa uvádza v zámere, navrhovanou činnosťou je výstavba a následná prevádzka polyfunkčného súboru – objektov pozemných stavieb, ku ktorým bude prislúchať technické a technologické zázemie a potrebný počet parkovacích miest.

Výstavba by sa mala realizovať v mestskej časti Petržalka. Zámer je na posúdenie vplyvov predkladaný v dvoch variantoch. Tie sa odlišujú v spôsobe zabezpečenia náhradného zdroja elektrickej energie.

Navrhovateľom výstavby je spoločnosť AHOJ DEVELOPMENT so sídlom v Bratislave. Ako sa píše v zámere, užívateľmi budú budúci vlastníci, nájomníci a návštevníci jednotlivých priestorov v polyfunkčnom súbore.

Predpokladaný termín začiatku výstavby je stanovený na október 2019 a ukončenie plánuje investor v apríli 2021. „Termín začiatku stavby je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch podľa stavebného zákona. Termín ukončenia činnosti, teda prevádzky objektov, nie je definovaný,“ spresňuje zámer.

Podľa predkladaného zámeru je riešený pozemok, respektíve lokalita stavby situovaná v existujúcom areáli administratívnych budov. Na vlastnom pozemku sa podľa investora nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky a nedochádza k záberu poľnohospodárskeho, pôdneho a lesného fondu. Projekt búracích prác je pritom predmetom samostatnej projektovej dokumentácie.

„V súčasnom areáli, vzhľadom na vysoký podiel spevnených plôch, absentujú plochy zelene a okrem stavieb sú plochy prevažne tvorené betónovými alebo asfaltovými plochami,“ uvádza zámer. Aktuálne sú na pozemku dva objekty, z toho jeden je nevyužívaný, taktiež sa tu nachádza plocha exteriérového parkoviska. „Objekt v západnej časti pozemku a parkovacia plocha budú asanované a nahradené novou zástavbou,“ spresnil investor vo svojom zámere.

Pozemok má podľa investora vysoký potenciál na to, aby sa zmenil z pôvodného administratívneho charakteru na heterogénnu mestskú štruktúru s diferenciálnou náplňou. Dominovať by tu mala funkcia rezidenčného charakteru v kombinácii s občianskou vybavenosťou.

„Zo súčasného areálu návrh počíta so zachovaním objektu v severnej časti pozemku – administratívnej budovy. Následne do riešeného územia navrhujeme dva objekty s bytovou funkciou s podielom apartmánov, parterom určeným pre občiansku vybavenosť a administratívu. Kompozične ide o zástavbu bodových domov, ktorá vytvára otvorenejšiu štruktúru voči existujúcej zástavbe okolia,“ uvádza zámer.

Podľa ďalších informácií z projektu je cieľom vytvorenie atraktívneho pobytového priestoru, ktorý bude prevažne prírodného charakteru s potenciálom na vybavenosť poskytujúcu budúcim obyvateľom miesto na krátkodobú rekreáciu. V rámci projektu sa uvažuje aj nad vytvorením námestia, ktoré v tejto lokalite absentuje.

„Urbanistická kompozícia celého areálu umožňuje vytvoriť jasnú a prehľadnú funkčno- prevádzkovú väzbu jednotlivých blokov pričom celková koncepcia prinesie bývalému homogénnemu administratívnemu územiu nový a plnohodnotný mestský charakter. Koncepcia zelených plôch vytvára upokojený verejný a poloverejný priestor a podporuje rozvoj plánovanej rezidenčnej zástavby,“ spresňuje zámer.

Celkové náklady na realizáciu stavby odhadol investor na približných 8,5 mil. EUR.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk