V mestskej časti Karlova Ves pribudne parkovací dom pre zamestnancov a návštevníkov administratívneho objektu

Patkovaci_dom.jpeg
zdroj: zámer investora

V mestskej časti Karlova Ves by do konca tohto roka mal pribudnúť parkovací dom. Investorom je spoločnosť ARKER, s.r.o.

Podľa zámeru investora, ktorý bol predložený Ministerstvu životného prostredia SR z dôvodu posúdenia vplyvov na životné prostredie, je účelom novostavby parkovacieho domu zabezpečenie dostatočného, bezproblémového a bezpečného parkovania pracovníkov a návštevníkov existujúcej administratívnej budovy. Tá sa nachádza v zastavanom území mestskej časti Karlova Ves.

V zámere investora sa uvádza, že začiatok výstavby je na pláne v júni tohto roka, pričom ukončenie sa plánuje v decembri 2018. „V rámci riešeného územia budú odstránené existujúce spevnené plochy a objekty kompresorovne a skladu – riešené samostatným projektom. V ďalšom je riešené vybudovanie novej transformačnej stanice pre zásobovanie existujúceho objektu administratívnej budovy a tiež novostavby parkovacieho domu – riešené samostatným projektom. Súvisiacou investíciou je tiež asanácia existujúceho vstupu do administratívnej budovy a vybudovanie nového vstupu – rieši samostatný projekt,“ spresňuje investor.

Novostavba má byť o celkovej výmere 2.727 metrov štvorcových pri existujúcej administratívnej budove na Dúbravskej ceste. „Navrhované riešenie parkovacieho domu uvažuje s jednopodlažným podpivničeným objektom prestrešeným plochou – parkovacou strechou. Novostavba parkovacieho domu sa navrhuje v zastavanom, stabilizovanom území v ÚPN definovanom ako územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, pri viacpodlažnom administratívnom objekte t.č. s nedostatočným pokrytím nárokov na statickú dopravu. Podiel zelene na záujmových pozemkoch nebude navrhovanou činnosťou znížený,“ píše sa v zámere investora.

Celkové náklady na vybudovanie nového parkovacieho domu investor v zámere neuviedol. „Presne určené bude v projektoch spracovávaných pre nasledujúce štádiá povoľovacích
procesov,“ píše sa v dokumente, ktorý bol zaslaný Ministerstvu životného prostredia SR v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk