Rínok Rača má povolenia potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, pozrite si nové vizualizácie

Rinok raca vizualizacia 2.jpg
Rínok Rača

Projekt obytného komplexu Rínok Rača na mieste bývalých Vinárskych závodov, proti ktorému bojovala mestská časť aj obyvatelia, získal všetky dokumenty a povolenia potrebné k vydaniu územného rozhodnutia.

Mestská časť dlhodobo nesúhlasí s výstavbou megalomanského projektu na svojom území. Trvá na tom, že sa pripravovaný projekt musí zmenšiť, k výstavbe Rínku podala niekoľko námietok. Obytný komplex za približne 28 miliónov je zložený z budov so siedmimi či ôsmimi nadzemnými podlažiami, jedna z budov má mať až 13 podlaží.

„Naša požiadavka znížiť intenzitu využitia územia vzhľadom na charakter existujúcej zástavby a väzby na historické prostredie nebola akceptovaná. My na nej však naďalej trváme,“ povedal pred časom starosta Rače Peter Pilinský, podľa ktorého samospráva nesúhlasí ani so stanoviskom spracovateľa z hľadiska hluku, ani so svetlotechnickým posudkom na existujúce obytné domy v lokalite Plickova. „Žiadame znovu preveriť správnosť uvedených záverov,“ spresnil Pilinský.

Mestská časť vyjadrila námietky aj voči výškovej stavbe A1 v juhozápadnej časti územia – podľa vedenia Rače stavba svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej výstavby na ulici Úžiny, vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára pohľadovú bariéru na Malé Karpaty.

Starosta Pilinský tiež dôrazne apeluje na investora riešiť problém miest v školách a škôlkach. „Žiadame zmluvne doriešiť zabezpečenie nárokov na kapacity materských a základných škôl vzhľadom na nárast počtu obyvateľov po zrealizovaní zámeru. Tiež žiadame riešiť dopravno-kapacitné zaťaženie ciest a križovatiek pre rannú špičku,“ uviedol.

Rinok raca vizualizacia.jpg
Rínok Rača

Samospráva sa v námietkach na investora plne stotožňuje s požiadavkami verejnosti. „Bude nutné vybudovať svetelný priechod pre chodcov na križovatke Kadnárová – Sadmelijská ako vyvolanú investíciu investora a navrhnúť opatrenia pre bezpečnosť cyklodopravy v tomto úseku. Je potrebné aj osadenie nových prístreškov na zastávkach MHD a v maximálnej miere žiadame zabezpečiť opatrenia pred zvýšeným hlukom počas výstavby, ako aj pred obmedzením času výstavby počas pracovných dní, víkendov a sviatkov,“ žiadal od developera starosta.

Obytný komplex má vyrásť na území ohraničenom ulicami Kubačkova, Sadmelijská, Barónka a Plickova. Pozemky aj existujúce budovy závodov vlastní investor, ktorým je spoločnosť Rínok Rača, patriaca pod Bencont Development. V areáli by malo vzniknúť 474 bytov a viac ako 830 parkovacích miest.

Rinok raca vizualizacia 3.jpg
Rínok Rača

Developerská spoločnosť projekt oproti pôvodnému návrhu zmenšila. Počíta s výstavbou šiestich obytných domov, tromi polyfunkčnými domami s bývaním a vybavenosťou, piatimi samostatnými objektmi občianskej vybavenosti a tromi podzemnými garážami. Navrhované riešenie je v súlade s územným plánom mesta, zastavanosť územia dosahuje 80 percent plochy. Zelených plôch má byť viac, budú tvoriť až 34 percent územia, pričom územným plánom je požadovaných 23 percent. Developer ráta aj s investíciou do dopravnej infraštruktúry, cyklotrás, zastávok MHD i materskej školy.

Ako sa pre etrend.sk vyjadril konateľ spoločnosti Rínok Rača Martin Šimurda, „všetky naše záväzky sme pripravení naplniť a s mestom, mestskou časťou i obyvateľmi Rače chceme hľadať spoločné riešenia a kompromisy, ktoré budú na prospech všetkých zúčastnených strán“.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk