Rača pokračuje v boji proti výstavbe v bývalých vinárskych závodoch

Rinok_raca_youtube 2.jpg

Mestská časť Rača ešte v apríli tohto roku podala voči záverečnému stanovisku ministerstva životného prostredia ohľadom navrhovanej megavýstavby Rínok Rača v areáli bývalých vinárskych závodov v centre Rače odvolanie.

Námietky mestskej časti avizované od začiatku procesu posudzovania vplyvov z hľadiska životného prostredia totiž neboli ministerstvom akceptované, preto chcela račianska samospráva v odvolaní na ne znova upozorniť a dožadovať sa ich zapracovania do procesu EIA. Ministerstvo životného prostredia však usúdilo, že Rača poslala odvolanie neskoro a neuznala ho.

„Sme presvedčení, že klasifikáciou nášho odvolania ako oneskoreného sme boli ukrátení na svojich právach, čo malo za následok aj nezákonnosť ďalších krokov zo strany ministerstva, ako aj samotného ministra životného prostredia. Odvolanie je totiž možné podľa zákona podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia stanoviska a my namietame, že mestskej časti ako účastníkovi konania nikdy nebolo stanovisko doručené do vlastných rúk,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

Rinok_raca_youtube 1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ua6Oc_9-BAU

„Keďže naše námietky a ich akceptáciu v procese navrhovanej výstavby Rínok Rača považujem za extrémne dôležité, rozhodol som sa podať podnet na generálnu prokuratúru na preskúmanie postupu ministra životného prostredia,“ dodal Pilinský.

Najdôležitejšie námietky mestskej časti sa týkali zníženia intenzity využitia územia vzhľadom na už existujúcu zástavbu, stanoviska spracovateľa z hľadiska hluku a svetlotechnického posudku na existujúce obytné domy v lokalite Plickova, výškovej stavby A1, ktorá svojimi proporciami nerešpektuje charakter existujúcej výstavby.

Ďalej zmluvného zabezpečenia nárokov na kapacity materských a základných škôl, riešenia dopravno-kapacitného zaťaženia ciest a križovatiek pre rannú špičku a tiež zabezpečenia opatrení pred zvýšeným hlukom počas výstavby, ako aj obmedzením času výstavby počas pracovných dní, víkendov a sviatkov.

„Megavýstavba Rínok Rača bude pravdepodobne veľmi silno ovplyvňovať životy Račanov. Budeme robiť všetko preto, aby sa rešpektoval a chránil komfort bývania našich obyvateľov, a to aj napriek tomu, že tento boj ešte bude, ako je už teraz vidieť, veľmi náročný a tiež zdĺhavý, pretože namiesto konštruktívneho posunu sa stále vraciame o niekoľko krokov späť,“ dodal na záver starosta Peter Pilinský.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk