Kvalita ovzdušia v Bratislave ide dolu vodou, magistrát nemá páky na najväčších znečisťovateľov a ministerstvo životného prostredia dáva nízke pokuty

Kvalita ovzdušia v Bratislave
Foto: Breezometer, Gettyimages - koláž Bratislavadeň

Posledné týždne boli v ovzduší v Bratislave namerané znečisťujúce látky. Zisťovali sme, ako k situácii pristupujú Ministerstvo životného prostredia SR, bratislavský magistrát a niektoré mestské časti.

Viete, že ovzdušie v Bratislave nie je zrovna v najlepšom stave? Dokazujú to namerané údaje z posledných týždňov, ktoré sme mapovali z rôznych zdrojov, ako napríklad zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) či Breezometera.

Päť staníc na mapovanie kvality ovzdušia

V poslednom článku o kvalite ovzdušia v Bratislave sme informovali, že miestami sa vyskytujú dlhodobé problémy týkajúce sa najmä limitných hodnôt pre drobný prach. Ide o tzv. jemné prachové častice PM10, PM2,5 a oxidy dusíka NOx a tiež cieľovej hodnoty pre benzo(a)pyrén.

V Bratislave je 5 staníc, ktoré monitorujú kvalitu ovzdušia. Nachádzajú sa na Trnavskom mýte (Nové Mesto), Púchovskej ulici (Rača), Mamateyovej ulici (Petržalka), Kamennom námestí a Jeséniovej ulici (Staré Mesto).

Znečistenie ovzdušia v Bratislave je problém, ktorý rozhodne netreba podceňovať. Slovensko pre zlú kvalitu ovzdušia čelí žalobe, ktorú na Európsky súdny dvor podala Európska komisia. Predmetom žaloby je prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia. Pozrite si taktiež zoznam najväčších producentov emisií v Bratislavskom kraji za rok 2020.

Najviac emisií pochádza z dopravy

V Bratislave je podľa Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) najväčší problém s oxidom dusičitým NO2, ktorý pochádza najmä z dopravy. Ako uvádza Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava SHMÚ, z hľadiska emisií PM a benzo(a)pyrénu je hlavným zdrojom emisií doprava a v menšej miere vykurovanie domácností napojených na centrálne zdroje vykurovania.

Cestná doprava je vo veľkej miere zodpovedná za emisie NO2 a benzénu. Hlavným zdrojom emisií SO2 je priemysel a konkrétne rafinéria Slovnaft má vysoký podiel na emisiách benzénu a NO2.„Najvýznamnejším priemyselným zdrojom znečisťovania v Bratislave je rafinéria Slovnaft,“ konštatuje štúdia.

V tabuľke nižšie sa nachádza porovnanie emisií veľkých a stredných zdrojov na celkových emisiách jednotlivých znečisťujúcich látok. Z Bratislavského kraja vidíme aj údaje automobilky Volkswagen Slovakia i spoločností PPC Energy a Odvoz a likvidácia odpadu.

Kvalita ovzdušia v Bratislave
Tabuľka emisií veľkých a stredných zdrojov. Foto: shmu.sk

Poplatky za znečistenie ovzdušia

MŽP pripravilo nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. V budúcnosti sa plánuje posilniť monitoring o ďalšiu stanicu, ktorá bude mobilná a mala by sa umiestniť v Podunajských Biskupiciach.

V každom kraji sú regionálni manažéri kvality ovzdušia, ktorí poskytujú návrhy možných opatrení, poradenstvo v oblasti financovania projektov aj pomoc s implementáciou. Môžu sa na nich obrátiť starostovia, ak potrebujú pomôcť s návrhmi opatrení v obci alebo regióne.

MŽP nechce nechať bez povšimnutia najväčších producentov emisií v Bratislavskom kraji. „Ministerstvo v tejto súvislosti pripravuje novú právnu úpravu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktoré neboli zvyšované viac než 20 rokov. Práve tie sa stanú účinným ekonomickým nástrojom voči znečisťovateľom ovzdušia,“ spresnilo ministerstvo.

Magistrát rozbehol sadenie zelene

Ako uviedla hovorkyňa bratislavského magistrátu Dagmar Schmucková, mesto uskutočňuje mnohé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, ako napríklad projekt 10 000 stromov, výsadbu novej zelene, revitalizáciu parkov, tvorbu nových buspruhov a električkových tratí, cyklotrás a podobne.

Všetky opatrenia budú sprístupnené verejnosti v pripravovanom Programe na zlepšenie kvality ovzdušia v tomto roku alebo začiatkom roka 2023. „Bude zahŕňať návrhy opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia (podľa kritérií merateľnosti, financovateľnosti a časovej viazanosti), čím sa dosiahne tzv. podlimitná úroveň znečisteného ovzdušia v čo najkratšom čase,“ doplnila hovorkyňa.

Pýtali sme sa taktiež, či bude magistrát riešiť najväčších znečistovateľov v kraji. Mesto nemá priamy dosah na objem vyprodukovaných skleníkových plynov.

„Ale platí, že za tony vypusteného oxidu uhličitého musia spoločnosti produkujúce nadlimitné množstvá emisií uhrádzať poplatky v zmysle vyhlášky príslušnej k zákonu č. 137/2010 o ovzduší, a spoločnosti musia zakupovať emisné ´povolenky´ kvôli regulácii znečisťovania ovzdušia,“ uzavrela Schmucková.

Dva hlavné zdroje prachových častíc

Rača registruje zhoršenú kvalitu ovzdušia. Vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy Miestneho úradu v Rači Matúš Čupka vysvetlil, že na území evidujú dva hlavné zdroje prachových častíc.

„Bola nameraná ich zvýšená koncentrácia, a to spaľovanie tuhých palív pri vykurovaní najmä rodinných domov a tiež intenzívna predovšetkým tranzitná doprava pozdĺž ulíc Račianska, Žitná a Púchovská. Tieto zdroje sú tu dlhodobo a vychádzajú z historickej existencie obecného osídlenia na území Rače a tiež z významnej dopravnej tepny, ktorá na území Rače je dlhé storočia,“ tvrdí Čupka.

Mestská časť nemá kompetencie, ktoré by jej umožnili vyžadovať od majiteľov rodinných domov prechod pri vykurovaní z tuhých na iné formy zdroja tepla. Takisto nespravuje hlavné dopravné tepny a nemôže priamo ovplyvniť intenzitu premávky.

Rača však podporuje alternatívnu dopravu ako mestská cyklistika či chôdza. V spolupráci s bratislavským magistrátom sa podarilo zabezpečiť hustú frekvenciu električkovej dopravy a zaviesť prvú zónu regulovaného parkovania, čo znižuje tranzintnú dopravu v jej okolí. Tiež intenzívne pracujeme na údržbe existujúcej a rozvoji novej zelene pohlcujúcej pre človeka nebezpečné zlúčeniny vyskytujúce sa v ovzduší,“ doplnil Čupka.

Zníženie mobility motorových vozidiel

Hovorkyňa Miestneho úradu v Petržalke Mária Halašková informovala, že mestská časť nie je kompetentná sa vyjadrovať k otázkam.

„Podľa mapiek a informácií v článkoch sú zvýšené hodnoty namerané najmä v okolí hlavných dopravných uzlov, čo sa dá riešiť jedine znížením mobility motorových vozidiel,“ uviedla stručne hovorkyňa.

Vyjadrenie Nového Mesta

Keďže sa jedna stanica na meranie kvality ovzdušia nachádza v Novom Meste, požiadali sme o vyjadrenie Miestny úrad v Novom Meste. Do konca uzávierky sme odpovede nedostali.

Vyjadrenie Starého Mesta

Keďže sa dve stanice na meranie kvality ovzdušia nachádzajú v Starom Meste, požiadali sme o vyjadrenie Miestny úrad v Starom Meste. Do konca uzávierky sme odpovede nedostali.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk